Българските обекти в ЮНЕСКО

Като част от световното културно наследство седемте исторически обекта и двата парка представят страната ни в Списъка на Световната организация за образование, наука и култура – ЮНЕСКО. България с гордост представя своя принос към световната културна съкровищница.
Наред с останалите обекти в листата на нематериалното културно наследство са включени и уникалните изпълнения на фолклорния ансамбъл „Бистришките баби”. Значителна помощ ЮНЕСКО оказва и в консервацията и реставрацията на Стария Пловдив.

Мадарският конник

Скален релеф, изсечен върху мадарските скали по северния склон на Провадийското плато на височина 23 м. Това е най-значителният паметник на монументалното изкуство от епохата на ранното средновековие и единствен по рода си в европейската културна история. Намира до село Мадара, на около 16 км от град Шумен.

Казанлъшката гробница

Тракийска гробница от края на ІV–началото на ІІІ в. пр.Хр. Стенописите в гробната камера и коридора имат изключителна художествена стойност. Намира се на хълма Тюлбето край град Казанлък.

Боянската църква

Уникалните й стенописи от 1259 г. са считани за едни от шедьоврите на европейската средновековна живопис. Намира се на около 8 км от центъра на град София (в кв. Бояна), в подножието на планината Витоша.

Ивановските скални църкви

Скален манастирски комплекс “Св. Архангел Михаил” с частично запазени църкви. Стенописите в църквата “Св. Богородица” се определят като едни от най-значителните постижения на българското средновековно изкуство от ХІV в. Намират се на около 20 км от град Русе, източно от село Иваново, в скалите на природния парк “Русенски Лом”.

Рилският манастир

Най-монументалният манастирски комплекс в България с изключителни архитектурни и художествени качества. Основан през Х век, преизграждан през ХІІІ–ХІV в., книжовен център през ХV в. и цялостно завършен в днешния си впечатляващ вид през ХІХ в. Духовен център на българите. Намира се в Северозападна Рила, на около 20 км от град Рила и на около 120 км от град София.

Несебър

Архитектурно-исторически и археологически резерват на черноморското крайбрежие с ценни археологически останки от различни периоди, оригинални църкви от V до ХVІІ в. и автентични възрожденски къщи.

Свещарската гробница

Тракийска гробница от първата половина на ІІІ в. пр.Хр. Централната гробна камера е с изключително богата украса и впечатляващ висок релеф от кариатиди. Намира се край село Свещари, на 7 км северозападно от град Исперих.

Резерватът “Сребърна”

Биосферен резерват в долината на река Дунав, включващ езерото Сребърна и околностите му. Създаден е за опазване на редки растителни и животински видове. Намира се на 16 км западно от град Силистра.

Националният парк “Пирин”

Част от красивата планина Пирин. Разположен е във високите дялове на Северен Пирин. Характеризира се със специфичен релеф и неповторим растителен и животински свят. Включва биосферния резерват “Баюви дупки-Джинджирица” и резервата “Юлен”.

Добави коментар

Copyright © 2011-2023 Turizmo.bg. Всички права запазени.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress